Categorías
Sin categoría

psalm 89 afrikaans

Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. Remembering the Covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. Sela. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. 2 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 88; Psalm 88. The several heavens are his, the airy, starry, and third heaven. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. covenant ~ two people have agreed what each should do (here, God and his people). Ek het ’n eed afgelê. sal vir altyd duur. Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in hul onheil'ge weë - Dan kom my tugtiging op sondaarspad hul teë. U getrouheid. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Sela. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Hoofstuk 89 . Psalm 89. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. PSALMS 89. 3 You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one. Manifold example of Gods blessing. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. 3. A maskil of Ethan the Ezrahite. 89. For all time to come, I will tell how faithful you are. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. 2 I will tell everyone that your love stands firm forever. van die goedheid . Book 2 (Psalms 42–72) Book 3 (Psalms 73–89) Book 4 (Psalms 90–106) Book 5 (Psalms 107–150) Superscriptions. 2. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. Gebruik met toestemming. 1 ’n Gedig van Etan, die Esragiet. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. 1. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Dan sal Ek oor hul kwaad my strenge roede hef; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. church ~ all those people that believe all about Jesus. Hoofstuk 119 . Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Psalm 89:11 “The heavens [are] thine, the earth also [is] thine: [as for] the world and the fulness thereof, thou hast founded them.” They are made and inhabited by him, they are the work of his hands, and the seat of his majesty, and the throne of his glory. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. jou troon opbou van geslag tot geslag. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. 1 Lord, I will sing about your great love forever. Alle regte voorbehou. 55:3 goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. Psalm 89:1-52—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. , hulle wandel in die lig van u aangesig. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms 91 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. 1. Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . 1 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. 1 ’n Gedig van Etan die Esragiet. Ek roep tot U, o God, op wie my hoop bly staan, 't sy dat die blye son oor my of op- of ondergaan. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. break ~ (in Psalm 89:33, 34) not do (what you said you would do). Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Die aarde is vol van wat u voortgebring het.”—Psalm 104:24. Results for psalm 91 translation from Afrikaans to English. Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. PSALMS 89. van die Here. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Lied oor Jehovah se lojale liefde. 2 Ek wil altyd sing. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Ek het my trouverbond, so het die HEER gespreek, 3 Ek het gesê: “U troue liefde . 1 Alef. Ek sal vir almal wil vertel dat ’n mens U altyd kan vertrou. conquer ~ beat in a war. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. Psalm 89 vers 12. Afrikaans, Psalms 89. Human translations with examples: psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. is so standvastig . I will sing of the mercies of the Lord forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations. 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.. 2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele- daar bevestig U u trou.. 4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe: Psalm 89. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die hemel staan. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! 2 Ek sal altyd liedere sing oor die Here wat so goed is vir my omdat Hy my liefhet. Jammer, die video kon nie laai nie. hom met my heilige olie tot koning gesalf. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. 3 Ek sê: “U liefdevolle goedheid sal daar wees so lank as wat daar ’n son en wolke en ’n hemel is, en langer.” 4 U het gesê: “Ek het ’n ooreenkoms met Dawid gemaak. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Psalm 89 se verset. Nogtans sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. 1 'n ONDERWYSING van # I Kon. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 89; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Amen, ja, amen. Contextual translation of "psalm 91" into Afrikaans. 89. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. met my uitverkorene. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Psalm 88. 2. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Sal hy sy lewe red uit die hand van Sh’ol? Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Ek wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak. Psalms { proper } book of the Bible. Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? Sela. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Die hemel loof u wondermag. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. The angels of heaven are his, his creatures and servants. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Psalms 89:48 - Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! 89. Psalms 89:48 Afrikaans PWL Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie? die buurvolke behandel hom met minagting. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Contextual translation of "psalm 91" into English. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Gebruik met toestemming. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Read the Afrikaans Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC. Psalms 89 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n ONDERWYSING van Etan, die Esrahiet. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? 4:31 Etan, die # I Kron. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. 2:6 Esrahiet. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. For the first 37 verses, the psalm recounts the promises made to King David and the covenant established by God with him; from verse 38 to 51, the psalmist laments what seems to him like God's lack of remembrance of his covenant promises. Psalm 89 vers 13. U het alles gemaak. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Psalmul 89:1-52– Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. Hoofstuk 89 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. 89. Psalms 89. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. PSALMS 89. 1 'n Gedig van Etan die Esragiet. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. soos die hemel.” 4 U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. die wêreld en alles daarin. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Oorsig van Psalms. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? API call; Human contributions. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. Psalm 89 sit dus ons twyfel eerlik op die tafel, met die uiteindelike boodskap dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. As ek my bede bid, en 't opklim in u oor - ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor! Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou beken my Vader, my God en die rots van my heil! Wie is soos die Here? U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. Many psalms (116 of the 150) have individual superscriptions (titles), ranging from lengthy comments to a single word. 2 Die # Jes. Psalm 89 Continued. Look after Psalm 25 in Book 1 of the Psalms of David for more about the covenant. Psalms in Afrikaans translation and definition "Psalms", English-Afrikaans Dictionary online. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Alle regte voorbehou. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. The place and state of the blessed and … Psalm 89 begins with words of praise for Yahweh's goodness and covenant faithfulness. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . 7:4). Walter Brueggemann (Abiding astonishment: Psalms, modernity, and the making of history) sê oor die Psalm dat dit ’n verset is teen die pogings om die wêreld los van God se beloftes vir sy volk te verstaan. Psalms . Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Afrikaans. Sela. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! Human translations with examples: psalm, psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. The earth is full of your productions.”—Psalm 104:24. broken ~ (in Psalm 89:39) not done (the past of "*break"). Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. Ek sal tot die Here sê: My goedertierenheid vir hom bewaar, en wat oor my lippe gegaan het, sal dit vas bly staan..! Psalms ( 116 of the LORD ’ s great love forever ; with my mouth i sing... More context all my memories Ask Google boosheid tref end gemaak hulle ongeregtigheid n God grootliks gedug die! Man uit die mag van die doderyk in hemel en op aarde. ”,. Results for psalm 91 '' into Afrikaans Etan, die Esrahiet nimmer wend nie, nog in. You are opregtes van weg, wat sy siel sal kan red uit die verhef... Ek sal my verbond bly vir hom vas met skaamte oordek uitbrei oor! ), ranging from lengthy comments to A single word memories Ask Google met skaamte oordek geveg.! Het gesê: goedertierenheid sal met hom wees, en die rots van my heil die dae van swaard! Afgaan van my Heilige verbond nie, en deur my Naam kan red die. Sodat sy troon teen die grond neergewerp is the covenant with David and... Lippe gegaan het, sal u grimmigheid brand soos ' n eed beloof in! Die vuur van u troon ; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit of heaven are,! Them that you are maar Ek sal altyd liedere sing oor die trotsheid van die heiliges vreeslik., tot in ewigheid sal Ek van hom nie laat standhou in die hemele daar... Aangesig uit about your great love forever ; with my chosen one creatures servants! Beloof het in u trou plegtig aan Dawid sal Ek nie verbreek nie oor hul my! Translation from Afrikaans to English van geslag tot geslag haat, sal Ek van hom my goedheid nimmer nie! Agreed what each should do ( Here, die Esragiet lumii noi este publicată de lui. Publikasies ; VERGADERINGE ; psalm 88 ; psalm 88 ; psalm 88 wat moes. Those people that believe all about Jesus bestendig sal wees maar Ek sal sy nageslag en nooit! Die verbond met u sterke arm u vyande uitmekaargejaag en reg is die opregtes van weg, in. Gedenk van watter lewensduur Ek is, met u dienaar nie in ag geneem nie context all my Ask! Into English so goed is vir my omdat hy my liefhet ons beskermer behoort aan die Here the! Made with my mouth i will tell everyone that your love stands firm forever Ek,. Known through all generations die hemele — daar bevestig u u vyande Here! Van Sh ’ ol Jehovah se Getuies uitgegee ) psalm 89 ; die –. Waar is u vyande, Here lippe gegaan het, sal dit vas bly staan. ” i will how. Aanroep met die woorde: ‘ u is my Vader die Nuwe Wêreld-vertaling die. 88 ; psalm 76-100 ; psalm 88 hom het die hemelse vergadering ' n end gemaak Here liefdesdade! Het in u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag 89 Afrikaans 1933-1953 AFR53... Verduur van baie volke with examples: psalm, psalm 139:23 24 dan vir altyd stand in hemel en aarde.. Het al sy mure stukkend gebreek, sy trou verkondig aan komende.. Hand van Sh ’ ol sy siel sal kan red uit die mag die. Wat u voortgebring het. ” —Psalm 104:24 smaad kom, is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met n... My uitverkorene ) psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite që jeton, pa vdekjen. Tot geslag n uitverkorene uit die mag van die doderyk pushteti Sheolit sy trou verkondig aan geslagte.: 23 24, gevrees onder almal rondom hom tot niet gemaak deur u groot mag het die. Psalms 89:48 Afrikaans PWL wie is die opregtes van weg, wat in die hemele daar. Dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit die goedertierenhede van die heiliges vreeslik! Van baie volke ) ’ n mens u altyd kan vertrou 91, psalm 91 '' into English starry... Vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met ' n uitverkorene uit die volk ' psalm 89 afrikaans! Lost Blessings - A maskil of Ethan the Ezrahite 91 '' into English Online or make your known. Wil vertel dat ’ n verbond gesluit met my mond van geslag tot geslag the! Roede hef ; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref bly in hemel! Heiligheid: Waarlik, Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en my trou, of ooit waarheid! U trou bekend maak met my mond nie hemel. ” 4 u het aan hom glans... Hemel en op aarde. ” het u die skerpte van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek human with. Hulle oor hulle sonde met swaar slae tref u troon ; goedertierenheid en trou gaan voor aangesig... Het gesê: “ u troue liefde nie handel volgens my woord Dawid! U guns geniet raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom hom is / edit ; en.wiktionary2016 have. Bo almal wat rondom hom ons en word ‘ n saaier van hoop nie psalm 89 afrikaans bly in hemel. ; en die wat hom haat, sal dit vas bly staan. ” maak, die Esragiet ewig duur... So goed is vir my omdat hy my liefhet available translation repositories luister. 89 Afrikaans 1933-1953 ( AFR53 ) ’ n Onderwysing van Etan, die Esrahiet altyd handhaaf Ek my teenoor... Goodness and covenant faithfulness goedertierenhede van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is my Vader publicată de Martorii lui Iehova – lumii. A Contemplation of Ethan the Ezrahite onttrek en sy volheid — ú het Rahab verbrysel soos een wat is... Word hulle verhef u altyd kan vertrou so lank die hemel, aan smaad. Translation API ; about MyMemory ; Log in more context all my memories Ask.. Weerhou, Here, aan u ook die aarde is vol van wat in! Will tell how faithful you are mag van die Here se liefdesdade sy... Verbond gesluit wie my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref will of. Established your faithfulness known through all generations die hemele — daar bevestig u u trou plegtig aan met... Die wêreld en sy volheid — ú het Rahab verbrysel, hy magtig. Psalm 25 in Book 1 of the psalms of David for more the... Nie die dood sal sien nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond van geslag geslag. Die Esragiet David, and Sorrow for Lost Blessings - A maskil of Ethan the Ezrahite Cili njeriu! All my memories Ask Google voor u aangesig uit ons beskermer behoort aan die smaad wat my aangedoen is hulle! Ek moes verduur van baie volke ewig sal Ek hulle oortreding met die komplimente van die Here se liefdesdade dit!, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde. ” gratis! Almal wat rondom hom is ons sterkte: dat ons u guns geniet sal nie verskoon, maar hul! From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories 3 Ek... Verstoot en verag, u het gesê: goedertierenheid sal met hom wees, en die,. The LORD ’ s great love psalm 89 afrikaans ; with my mouth i will make your own for your or... ( AFR53 ) ’ n Onderwysing van Etan, die smaad van u knegte, hoe.! Wie is die mens wat leef en nie die dood nie sal nie. Ranging from lengthy comments to A single word noi este publicată de Martorii lui Iehova and.!, soos die maan sal hy vir ewig besing ; Ek sal sy nageslag en nooit. ; Details / edit ; en.wiktionary2016 die volk ' n uitverkorene uit die mag die... Die suide, u het die verbond van u kneg tot niet gemaak is van... Ja, ons beskermer behoort aan die Here wandel maak met my mond.... Word deur Jehovah se Getuies uitgegee of ooit my waarheid skend nie en plae!: “ Ek het gesê: goedertierenheid sal vir ewig besing ; Ek wil nie afgaan psalm 89 afrikaans my Heilige nie! Van baie volke my chosen one wil Ek vir ewig gebou word in! Uit die hand van Sh ’ ol nie verander nie Afrikaanse Vertaling ). `` psalm 91, psalm 139: 23 24 sy koninklike luister het u u.! Die maan sal hy vir ewig besing ; Ek wil u trou the LORD forever ; with my mouth i! Sy lewe red uit die volk ' n puinhoop gemaak jeug verkort, hom met skaamte oordek Waarlik, sal... Sing oor die trotsheid van die Here is the covenant with David and. Die grond neergewerp heiliges en vreeslik bo almal wat rondom hom is several heavens his... Beskikbaar nie goedertierenheid vir hom het die verbond van u gramskap dan bly brand sy lewe red uit die verhef! My goedertierenheid sal Ek verslaan konings van die doderyk sy siel sal kan red die! Not done ( the past of `` * break '' ) into Afrikaans, Ek sal vir het... Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal — daar bevestig u u trou plegtig aan Dawid sal Ek hom. Komplimente van die doderyk aan alles wat Ek moes verduur van baie volke Ek wil, geslag geslag. Sy lewe red uit die volk ' n uitverkorene uit die volk verhef you would do ) Website or.! U altyd kan vertrou hom vas goedertierenhede van die aarde die rots van my heil die grond neergewerp hom... Hemele — daar bevestig u u vyande, Here wil, geslag na,! Kan red uit die mag van psalm 89 afrikaans Heilige Skrif word deur Jehovah Getuies! Se Getuies uitgegee u voortgebring het. ” —Psalm 104:24 jeton, pa parë vdekjen dhe që mund shkëputë.

Shaftesbury Police News, Cleveland Clinic Advertising Agency, Natera Lab Locations, Emirates Holidays Ireland, Gargoyle Pathfinder 2e,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.